Vergiler.az

Müd­rik­lər deyib ki...

 

«Bədbin insan hər bir imkanda çətinlik görür,

 

nikbin insan isə hər bir çətinliyə imkan kimi baxır».

 

Uinston Çürçill (1874-1965)