Vergiler.az

Müd­rik­lər deyib ki...

 

«Qaranlıq zamanlarda işıqlı insanlar aydın görünür».

 

 Erix Mariya Remark (1898-1970)